Accommodatie

Kantine en voetbalvelden
Sinds 1970 is de sportvereniging in het bezit van een sportkantine. Deze werd in 1976 en 1983 uitgebreid. De opening in 1983 werd verricht door onze erevoorzitter Leen Vaandrager. In 1991 werd er opnieuw verbouwd. Het gebouw werd uitgebreid met een bestuurs- en scheidsrechterskamer. In 2003 heeft de laatste uitbreiding plaatsgevonden. Het gebouw werd verrijkt met een nieuwe bestuurskamer, en een vergroting van de keuken. Door deze verbouwing kreeg de oude bestuurskamer zijn oorspronkelijke functie terug, namelijk bergruimte voor de afdeling voetbal.

Het beheer van de kantine is in handen van Trijnie en Willem Huisjes.
De kantine is bereikbaar op 0527-202888
De bestuurskamer is bereikbaar op 0527-202781


Voetbalvelden
Van de gemeente Noordoostpolder worden 2 speelvelden en een trainingsveld gehuurd. De velden worden onderhouden door de gemeente. In 2005 is de ijsbaan met 16 meter verkleind en daarmee het trainingsveld flink vergroot. Het trainingsveld is voorzien van goede, tweezijdige verlichting. In het voorjaar van 2008 staat de renovatie van het tweede veld op de agenda. Tonego zit volgens de norm van de gemeente Noordoostpolder op de grens van een 3de veld. Het bestuur is hierover in gesprek met de wethouder.

De velden zijn “groen als gras”!

Tennisbanen en unit
In 1978 werd de afdeling tennis ondergebracht bij s.v. Tonego. De leden van de afdeling tennis hebben het bijna 9 jaar met één baan moeten doen. Baan 2 werd pas in gebruik genomen in december 1987.
  • baan 1 wordt gehuurd van de gemeente NOP.
  • baan 2 is eigendom van de s.v. Tonego.

Om ook bij de tennisbanen een gezellig onderkomen te hebben is er op 16 mei 1999 een grote unit officieel geopend. Bij wedstrijden, toss-avonden en toernooien is het er goed vertoeven. Er zijn inmiddels al plannen om de unit te vervangen voor een nieuw gebouw.


Gymzaal
Vanaf 1981 beoefenen de afdelingen gymnastiek en volleybal hun sport in de plaatselijke sportzaal. Tijdens de winterstop gebruikt de afdeling voetbal de gymzaal om de jongste voetballers toch te kunnen laten trainen.

Commissie van beheer


Deze commissie houdt de staat van onderhoud van de kantine/kleedkamers en de tennisunit in de gaten en adviseert het bestuur. De onderhoudswerkzaamheden worden voor zover mogelijk door de onderhoudscommissie zelf uitgevoerd. In bepaalde gevallen vindt uitbesteding plaats.
De onderhoudscommissie bestaat uit:
  • Meindert Dijkstra, Tuinstraat 4.
  • Rinus Poppe, Tuinstraat 2

Daarnaast heeft de afdeling voetbal een aantal vrijwilligers die ervoor zorgen dat elke week de lijnen worden gekalkt.
De afdeling tennis heeft ook een commissie die ervoor zorgt dat de tennisbanen in goede conditie blijven.