Bestuur

Het bestuur van de omnivereniging bestaat uit:
  • Leo Baars (Voorzitter)
  • Barbara Fokkens (1e secretaris)
  • Wilma Tuinhof (2e secretaris)
  • Okke op den Kelder (1e penningmeester)
  • Annet van Steen (2e penningmeester)
  • Ingrid Cordes (Gymnastiek)
  • Leon Vaandrager (Tennis)
  • Bert Geerts (Voetbal)
  • Els Ketelaar (Volleybal)

De taken van het bestuur zijn onder meer:
· het huren van binnen- en buitensportaccommodatie en deze beschikbaar stellen aan de afdelingen.
· de exploitatie en het onderhoud van eigen bezittingen, zoals de kantine/kleedkamers, 2e tennisbaan, tennisunit, baan- en veldverlichting e.d.
· het overleg met instanties en organisaties (dit overleg wordt namens het bestuur meestal gevoerd door één of meer leden van het dagelijks bestuur)
· het voeren van het financiële beleid van de vereniging, het innen van de contributies en het controle houden op de door de algemene vergadering vastgestelde begrotingen.
· minimaal één keer per jaar uitschrijven van een algemene vergadering.