Tonego

Tot Ons Nut En Genoegen Opgericht

Sportvereniging Tonego is opgericht in 1954. Het doel van de sportvereniging is het uitoefenen en het bevorderen van sporten in Luttelgeest en omgeving. Hierbij staat het plezier in bewegen centraal.

De vereniging wil dit doel bereiken door:
  • het instellen van verschillende afdelingen, die ieder een tak van sport zullen behartigen.
  • te zorgen voor voldoende overdekte en onoverdekte sportaccommodaties.
  • de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende afdelingen te bevorderen.

Sportvereniging Tonego bestaat uit de volgende onderdelen:
Het lidmaatschap

Om lid te worden van Tonego zult u zich schriftelijk aan moeten melden bij het
secretariaat. Formulieren zijn hier verkrijgbaar, maar ook in de sportkantine, de
gymzaal of in de unit bij de tennisbanen. Het ingevulde formulier kunt u inleveren
bij het secretariaat. Tevens is het noodzakelijk om bij afmelding een bericht door te geven aan het secretariaat.

Het secretariaat van Tonego:

Rozenstraat 26
8315 AB Luttelgeest.